background image

150

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

312  Bjelkebru, plassprodusert,  

 

    konstant høyde uten samvirke 

313  Bjelkebru, plassprodusert,  

 

    variabel høyde med samvirke 

314  Bjelkebru, plassprodusert,  

 

    variabel høyde uten samvirke

 
315  Bjelkebru, plassprodusert,  

 

    overliggende bjelker

 
319  Bjelkebru, plassprodusert, andre

 

32    Bjelkebru, NIB 

321  Bjelkebru, NIB, 
    forspente med samvirke 

322  Bjelkebru, NIB, 
    forspente uten samvirke 

323  Bjelkebru, NIB, 
    etterspente med samvirke