background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

149

25    Ribbeplatebru 

250  Ribbeplatebru 

 

26    Tverrspent plate 

261  Tverrspent platebru, elementer 

262  Tverrspent platebru, 
    lameller/ plank 

269  Tverrspent platebru, andre
 

27    Plate-elementer, prefabrikerte 

271  Plate-elementer, prefabrikerte,  

 

    elementbru nr 2 

272  Plate-elementer, prefabrikerte,  

 

    huldekkeelementer 

279  Plate-elementer, prefabrikerte, andre 

29     Andre platebruer

3 :   Bjelkebru (B/H ≤ 1) 

                                       

31    Bjelkebru, plassprodusert 

311  Bjelkebru, plassprodusert,  

 

    konstant høyde med samvirke