background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

145

162  Hvelv i fylling, korrugert, 
    med s√•lefundament

 
163  Hvelv i fylling, korrugert, 
    med s√•lefundament og trykkbjelker 

164  Hvelv i fylling, korrugert, 
    med fjellfot 

169  Hvelv i fylling, korrugert, andre 

17    Hvelv i fylling, glattvegget

 

171  Hvelv i fylling, glattvegget, 
    med bunnplate