background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

141

V-6   Byggverkskoder

V-6.1   Kode for byggverkstype

1:    Kulvert, bjelkeramme,   rør og hvelv i fylling

 

11    Kulvert, plassprodusert

111   Kulvert, plassprodusert, 
    med bunnplate 

112  Kulvert, plassprodusert, 
    med sålefundament 

113  Kulvert, plassprodusert, 
    med sålefundament og trykkbjelker

 
114  Kulvert, plassprodusert, 
    med fjellfot

 
119  Kulvert. plassprodusert, andre