background image

140

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

V-4.3   Kode for veggruppe  

A  Tungtransportgruppe A
B  Tungtransportgruppe B

V-5   Koder for 

kategori og status 

V-5.1   Kode for byggverkskategori                        

1  Vegbru 

VB

2  Bru i fylling 

BF 

3  G/S-bru 

GS 

4  Ferjeleie 

FL

5  - 
6  Tunnel/ Vegoverbygg  TU/ VO 
7  St√łttekonstruksjon 

SK 

8  Jernbanebru 

JB

9  Annet 

AN

V-5.2   Kode for byggverkets status                                    

1  Planlagt 
2  Trafikkert
3  Nedlagt/ sperret
4  Nybygd/ ikke trafikkert

5  Revet

6  Bygges ikke/ aldri
9  Annen status

V-5.3   Kode for museal status   

1      Fredet
2      Vernet
3      Verneverdig