background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

139

V-3.5  Kode for gang/ sykkelbane                                        

Gang/ sykkelbane sett i retning av kilome-
treringen

H         Høyre
V         Venstre
H+V    Høyre + Venstre
Ingen

V-4   Lastkoder

V-4.1   Kode for lastklasse                                         

Rang  

Lastklasse

  1 

SVV < 12

  2 

SVV 1912

  3 

SVV 1/20

  4 

SVV 2/20

  5 

SVV 3/20

  6 

SVV 1/30

  7 

SVV 2/30

  8 

SVV 3/30

  9 

SVV 1/47

  10 

SVV 2/47

  11 

SVV 3/47

  12 

SVV 4/47

  13 

SVV 1/58

  14 

SVV 2/58

  15 

SVV 1969

  16 

SVV 1971

  17 

SVV 1986

  18 

SVV 1995

  30 

OVV 1/53

  31 

OVV 2/53

  32 

OVV 1/59

  33 

OVV 1/65

  40 

NSB 

  41 

NSB 1899

  42 

NSB 1977

  43 

NSB 1993

  50 

NVE

  60 

LFV

  90 

Annet

(Numrene er kun rangorden og ikke koder.)

V-4.2   Kode for brukslast                                         

Rang   

Brukslast      Totalvekt (tonn)

  10 

Bk 6 

27,5

  12 

Bk 7 

29,5

  13 

Bk 8 

31

  14         

Bk T8 

39

  15 

Bk T8 

50

  16 

Bk 10 

42

  17 

Bk 10 

50

  18       

Bk 10 

60

  21 

AT 1

  22 

AT 2

  23 

AT 3

  24 

AT 4

  25 

AT 5

  26 

AT 6

  27 

AT 7

  28 

AT 8

  29 

AT 9

  30 

AT 10

  31 

AT 11

  32 

AT 12

  33 

AT 13

(Numrene er kun rangorden og ikke koder.)