background image

138

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

V-2.7   Kode for  

 

 

 

 

vedlikeholdsansvarlig                                         

0  Ingen/ute av drift
1  Vegvesenet/ Staten
2  Vegvesenet/ Fylkeskommunen
3  Vegvesenet/ Drift for andre
4  Baneeier
5  Kommunen
6  Privat 
7  OPS-selskapet
8  Kraftselskapet
9  Andre

V-3   Vegkoder

V-3.1   Kode for beliggenhet                                         

P  Veg på byggverk 
L  Byggverk langs veg
O  Bru over veg

V-3.2   Kode for ”bru over”                                         

Rang   Vegkategori         Kode     

1   

Bilveg 

VEG

2   

G/S-veg 

G/S

3   

Jernbane 

JBN

4   

Elv/Innsjø 

ELV

5   

Fjord/Sund 

FJD

6   

Bebyggelse 

HUS

7   

Terreng 

TER

8   

Damkrone 

DAM

9   

Annet 

ANN

V-3.3   Kode for vegkategori og eier

                                      

 1  E  Europaveg 

1  SVV/ Staten

 2  R  Riksveg 

1  SVV/ Staten

 3  F  Fylkesveg 

2  SVV/

   

   

  Fylkeskommune

 4  K  Kommunal veg  5  Kommunen
 5  P  Privat veg 

6  Privat

 6  D  Driftsveg 

(utgår)

 6   Privat

 7  S  Skogsvei 

6  Privat

 8  G  Gang/sykkelvei 1  SVV/Staten

V-3.4   Kode for vegstatus                                         

A   Anlegg
G  Gammel veg, veggrunn, 
  ikke lenger kjørbar
I  Gammel veg er en del av ny veg
  (utgår)
K  Ferjeleie/kai på operativ veg
M  Møteplass/ Gammel veg beholdes til
  vegformål
S  Samband på operativ veg
T  Nedklassifisert veg, status ikke bestemt
U  Ukjent/ fiktiv veg
V  Operativ veg
W  Midlertidig veg

Rang 

Kode

 

Kodetekst

Kode

 

Kodetekst