background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 2   S K I LT I N G  AV   B R U E R

131

Fig. 12.3-1:   Bruinformasjonsskilt

Skiltet skal være plassert på rekkverket eller 
på  betongveggen  i  starten  av  brua,  dvs. 
enden  med  laveste  kilometreringsverdi. 
Skiltet plasseres på høyre side av brua sett 
i kilometreringsretningen. På bruer som er 
lengre enn ca. 100 m kan det settes opp ett 
skilt i begge ender av brua.

Brua  bør  først  og  fremst  skiltes  på  vegen 
som er i bruas hovedvegident., men det må 
også vurderes om det er nødvendig å skilte 
f. eks. oppe på en overgangsbru, eller nede
på en undergang.

12.3  Bruinformasjonsskilt

Hensikten  med  dette  skiltet  er  å  fortelle 
vegfarende hvilken bru de nå kommer til.

Skiltet  bør  være  skilt  nr.  727.1  ”Vanlig 
stedsnavnskilt”  i  henhold  til  gjeldende 
skiltregler, ref. HB 

N300

 Skiltnormaler, og 

benyttes ved store eller spesielle bruer som 
byggherren ønsker å informere om og som 
synes fra vegen.

Bruken av slike skilt bør ikke overdrives og 
må ses i sammenheng med andre attraksjo-
ner langs vegen som det er naturlig å infor-
mere om.

Skiltet bør være så stort at de vegfarende 
kan  lese  det  mens  de  kjører.  Skiltet  bør 
være likt utformet og ha likt innhold. Skil-
tet bør plasseres i en viss avstand fra brua 
og  like  før  eller  samtidig  som  den  vegfa-
rende ser brua. Skiltet må ikke plasseres så 
langt foran brua at det kan oppstå tvil om 
hvilken bru skiltet beskriver.

Skiltet  bør  standardiseres  og  inneholde 
disse opplysningene:

• Brunavn
• Brulengde

12.4  Navneskilt

Hensikten  med  dette  skiltet  er  å  fortelle 
saktekjørende  eller  gående  vegfarende 
hvilken bru de nå er på.