background image

130

1 2   S K I LT I N G  AV   B R U E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 12.2-2:   Plassering av bruidentifika-
sjonsskilt