background image

128

1 1   B R U I D E N T I F I S E R I N G  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

11.4  Identifisering av 

parallelle byggverk

I  noen  tilfeller  bygges  det  flere  byggverk 
på samme sted, f.eks. en ny bru ved siden 
av den gamle brua eller to løsmassetunne-
ler ved siden av hverandre ved to separate 
kjørebaner.

I disse tilfellene skal hvert objekt få sitt eget 
byggverksnummer,  mens  de  av  praktiske 
grunner kan ha samme navn. Navnet bør i 
disse tilfeller tilføyes en endelse som angir 
plasseringen, f.eks. Drammensbrua Øst og 
Vest, Misilbrua Øvre og Nedre osv.

Fig 11.4-1   Parallelle byggverk

Fig 11.5-1   Kryssende byggverk

11.5  Identifisering av 

kryssende byggverk

Kryssende byggverk vil ha egne vegiden-
tifiseringer.  Hvert  objekt  vil  få  sitt  eget 
byggverksnummer, men de kan ha samme 
navn eller navnemessige tilknytning, f.eks. 
stedsnavn eller navn på vann osv. Navnet 
bør i disse tilfeller tilføyes en endelse som 
angir vegretning eller vegtilknytning, f.eks 
02-1188 Lysaker Vest I og 02-1175 Lysaker 
Vest II.