background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

117

7.9.7   Koordinater

Koordinater er i et format til bruk for for-
svaret.

 
 

Lengdekoordinat.
 

Breddekoordinat.
 

Koordinatformat. Velges fra meny.

Lengde

 – 

Lengdekoordinat – grader, min, sek

Kilde

 – Koordinatkilde - VL

Dato

 – 

Dato for registrering av koordinater

Format

 – Koordinatformat - VL

Bredde

 – 

Breddekoordinat - grader, min, sek

Fig. 7.9.6-16:  Skisse som 
viser spennvidder for en 
skråstagbru  med hel-
lende tårn

 

Koordinatkilde.  Velges  fra  meny.  F.eks. 
GPS, Vegdatabank osv.
 

Registreringsdato for koordinater.