background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

115

Fig. 7.9.6-10:  Skisse som 
viser spennvidde for bru 
med Horisontalkurvatur

Fig. 7.9.6-11:  Skisse som 
viser spennvidder for 
en typisk overgangsbru 
utført som rammebru 
(sprengverk)

Fig. 7.9.6-12:  Skisse som 
viser spennvidder for en 
overgangsbru med bue-
formet hovedbæresystem