background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

113

Fig. 7.9.6-3:   Skisse som 
viser spennvidder for fritt 
opplagt bru med flere 
spenn

Fig. 7.9.6-4:   Skisse som 
viser spennvidder for fritt 
opplagt bru med flere 
spenn og med og uten 
lagre

Fig. 7.9.6-5:   Skisse 
som viser spennvidder 
for kontinuerlig bru med 
innhengt midtspenn

Fig. 7.9.6-6:   Skisse som 
viser spennvidder for 
kontinuerlig bru med ledd 
i midtfelt