background image

106

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

7.9.2    Størrelser for 

konstruksjoner i fylling

Disse størrelsene gjelder for kategori 2-Bru 
i fylling og byggverkstype 1. Gjennomløps-
lengden til disse byggverkene går normalt 
tvers gjennom den overliggende vegfyllin-
gen. Vegen som byggverkene betjener lig-
ger oppå denne vegfyllingen.

For  kulverter,  bjelkerammer,  rør  og  hvelv 
i fylling er:

brulengde = (innvendig bredde + 2 x vegg

-

tykkelse) x 1/ cos skjevhet. 

Målt langs senterlinje veg. Beregnes auto-
matisk av Brutus.

Brulengde

 – Konstruksjonens lengde 

målt langs CL-veg oppå fyllingen – m

Fig. 7.9.2-1:   Planskisse av kulvert som viser 
bredde-/ lengdemål og skjevhet. 

Fig. 7.9.2-2:   Planskisse av rørkulvert som 
viser brulengde  og gjennomløpslengde