background image

104

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

 

Brudekkets  minste  totalbredde  målt 
vinkelrett  på  bruas  senterlinje.  Bred-
den  måles  fra  ytterkant  til  ytterkant  av 

rekkverksrom.  Rekkverksrom  er  bred

-

den  målt  fra  ytterkant  bruplate  til  inner-
kant  av  rekkverket  eller  føringsskinne.  
Eventuelle hengestag, hengestenger ol. fes-
tet på utsiden av brubanen skal ikke måles 
inn i bredden.

Areal  av  brudekkets  overside,  dvs.  bruas 
lengde multiplisert med bruas bredde. Fel-
tet oppdateres automatisk i Brutus ved end-
ring av datafeltene til nevnte parametere.

 

Bruas  kjørebaneareal,  dvs.  bruas  lengde 
multiplisert  med 

gjennomsnittlig

  førings-

Bredde

 – Bruas bredde – m

Areal

 – Bruas areal – m²

Kjørebaneareal

 – 

Bruas kjørebaneareal – m²

Fig. 7.9.1-5 :   Skisse som viser totalbredde av 
en bru

Fig. 7.9.1-6 :   Skisse som viser breddemål for 
typisk brutverrsnitt

Fig. 7.9.1-7:   Skisse som viser føringsbredder 
for beregning av kjørebane- og G/S-areal