background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

103

Endeavstand:  Avstand  målt  horison-
talt  langs  senterlinje  bru  mellom  opp-
lagerlinjen  og  enden  av  overbygnin-
gen  eller  enden  av  landkarets  toppflate. 

Mellomavstand: Avstand  målt  horisontalt 
langs  senterlinje  bru  mellom  opplagerlin-
jene for de to tilstøtende spenn på samme 
pilar eller fundament.

Fig. 7.9.1-1:   Skisse som viser totallengden 
for typisk bru med flere spenn

Fig. 7.9.1-2:   Skisse som viser totallengden 
av en bru med  vertikalkurvatur

Fig. 7.9.1-3:   Skisse som viser totallengden av 
en bru med horisontalkurvatur

Fig. 7.9.1-4:   Skisse som viser totallengden av 
en hvelvbru