background image

102

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

7.9   Størrelser

Alle  størrelser  som  lengder,  spennvidder, 
bredder,  føringer  og  arealer  på  brubanen 
skal måles horisontalt eller angis projisert 
på vannlinjen.

Alle  størrelser  som  høyder,  dybder,  mas-
seoverdekning  og  arealer  på  murfronter 
skal måles vertikalt eller angis projisert på 
loddlinjen.

7.9.1  Størrelser for bruer

Disse  størrelsene  gjelder  for  Kategori 
1-Vegbruer,  3-G/S-bruer  og  8-Jernbane-
bruer, dvs. ordinære bruer i dagen.

Bruas  lengde  er  konstruksjonens  totale 
lengde, inkludert endeavstander og  mel-
lomavstander,  målt  horisontalt  langs  sen-
terlinje bru.

L = lengde (horisontal projeksjon)
B = bredde (horisontal projeksjon)

Areal bru 

=  L x B

Areal kjørebane  =  L x Føringsbredde kjørebane (gjennomsnitt)
Areal G/S 

=  L x Føringsbredde G/S bane (gjennomsnitt)

Lengde

 – Bruas lengde – m

Fig. 7.9-1:  

Skisse som viser hvordan 

størrelser måles