background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

101

Eksempler:

•  1 Lett vegføringsskinne
•  2 Standard vegføringsskinne
•  4 Sirkulær profil 

 

Angir  typen  av  avløp  og  avrenning.  Se 
koder i vedlegg V-8.4.

Eksempler:

•  1 Rør, åpen avrenning
•  2 Rør, lukket avrenning
•  4 Sluk, lukket avrenning

 

Angir  ledninger,  kabler  og  rør.  Ved  f.eks. 
kryssende luftledning, telekabel i brua etc. 
angis kabeltypen i dokumentasjonen. Eier 
av kabelen skal angis. Se koder i vedlegg 
V-8.4.

Eksempler:

•  1 Kryssende kjøreledning NSB
•  3 Lavspent el-kabel i brua
•  6 Vannrør i brua

 

Her angis belysningstyper. Se koder i ved-
legg V-8.4.

Eksempler: 

•  1 Vegbelysning
•  2 Navigasjonslys for skip
•  7 Flombelysning

Dersom  det    er  montert  instrumentering 
på brua, f.eks. vindmåler etc. angis utstyret 
her. Se koder i vedlegg V-8.4.

Eksempler:

•  1 Jordtrykksmåler
•  2 Vindmåler
•  3 Strømforsyningsmåler 

Utstyrstyper Spesielt Kaiutstyr

 

Her  angis  heisutstyr.  Se  koder  i  vedlegg 
V-8.5.

Eksempler:

•  2 Vippe med vinsj
•  4 Galge med vinsj
•  7 Tosidige trykksylinder

 
 

Her  angis  fenderverk  til  kai.  Se  koder  i 
vedlegg V-8.5.

Eksempler:

•  4 Sylinderfender 
•  5 Bildekk, osv.
•  8 Fenderpanel

Fenderverkstype

 – 

Type av kaifender – VL

Heistype

 – 

Type av heisutstyr for ferjekaibru – VL

Instrument/måler

 – 

Type av instrumenter – VL

Avløps type

 – Type av avløp/ dren – VL

Belysningstype

 – 

Type av belysning – VL

Kabel/ rør type

 – 

Type av ledning, kabel og rør – VL