background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

99

En  angivelse  av  hvilken  beskyttelse  pilar, 
landkar  etc.  nær  veg  eller  skipsled  har  mot 
bilpåkjørsel eller skipspåkjørsel, f.eks. dimen-
sjonert for skipspåkjørsel, ubeskyttet mot bil-
påkjørsel etc. Se koder i vedlegg V-8.1.

Eksempler:

•  1 Skipspåkjørsel - ubeskyttet
•  4 Skipspåkjørsel – beskyttet med fylling
•  7 Bilpåkjørsel - dimensjonert

Typekoder for Overbygning og Brudekke

Angir  bjelketypen  som  overbygningsele-
mentet består av. Se koder i vedlegg V-8.2.

Eksempler:

•  1 Rektangulær bjelke
•  2  H/I-bjelke
•  5 U-bjelke

 

Type  av  brudekke  i  kjørebanen  og/  eller 
gangbanen. Se koder i vedlegg V-8.2.

Eksempler:

•  1 Betong, plasstøpt
•  3 Betongelementer u/påstøp
•  8 Tredekke

Type av slitelag i kjøre- og/ eller gangba-
nen. Se koder i vedlegg V-8.2.

Eksempler:

•  1 B1 Monolittisk betongslitelag, 
•  2 B2 Betongpåstøp, slitelag
•  3 A1 asfaltslitelag

 

Angir  typen  av  membran/  fuktisolering 
som er benyttet på dekket under slitelaget. 
Se koder i vedlegg V-8.2.

Eksempler:

•  1 A2-2 Polymermodifisert 

  bitumenemulsjon, PmBE

•  2 A3-4 Kleber (PmBE 60) og Topeka 4S
•  3 A2-1 Lettflytende epoksy
•  7 A3-2 Prefabrikert membran

 

Kantdrager (bjelke/ element) benyttet som 
sidekant på brudekket.
Se koder i vedlegg V-8.2.

Eksempler:
2 Overliggende uten påhengt element
5 Underliggende med påhengt element

Typekoder for Konstruksjoner i fylling

 
Angir  hvilke  vingetyper  som  er  benyttet 
til konstruksjoner i fylling. Merk at denne 
vingetypen  ikke  gjelder  for  landkar.  For 
landkar  beskrives  vingene  som  en  del  av 
elementets vegger.
Se koder i vedlegg V-8.3.

Vingetype

 – Type av vinger – VL

Kantdrager type

 – 

Type av kantdrager –VL

Slitelags type

 – Type av slitelag – VL

Membran type

 – 

Type av membran/ fuktisolering – VL

Brudekke type

 – Type av brudekke – VL

Påkjørselsvern

 – 

Type av påkjørselsvern – VL

Bjelketyper

 – Type av bjelker – VL