background image

10.6   Tegninger ..............................................................................................................124
10.7  Bilder .....................................................................................................................124
10.8   FDV-plan  ..............................................................................................................124
10.9   Sluttrapport ..........................................................................................................125

10.9.1  Teknisk sluttrapport ..................................................................................125
10.9.2  Økonomisk sluttrapport ..........................................................................125

11  Bruidentifisering   .................................................................................. 127

11.1   Innledning ............................................................................................................127
11.2   Byggverksnummer  .............................................................................................127
11.3   Byggverksnavn  ...................................................................................................127
11.4   Identifisering av parallelle byggverk ..............................................................127
11.5   Identifisering av kryssende byggverk .............................................................128

12  Skilting av bruer .................................................................................... 129

12.1   Innledning ............................................................................................................129
12.2  Bruidentifikasjonsskilt ....................................................................................... 129
12.3   Bruinformasjonsskilt ..........................................................................................131
12.4   Navneskilt.............................................................................................................131
12.5  Bruinformasjonstavle .........................................................................................132

13   Merking av bruer ................................................................................... 133

13.1   Innledning ............................................................................................................133
13.2   Merking av veg ....................................................................................................133
13.3   Merking av seilløp ..............................................................................................135
13.4   Merking av luftfartshinder ...............................................................................136

Vedlegg - Koder i Brutus ................................................................................ 137

V-1   Innledning ............................................................................................................137
V-2   Administrative koder .........................................................................................137
V-3   Vegkoder ...............................................................................................................138
V-4   Lastkoder...............................................................................................................139
V-5   Koder for kategori og status  .............................................................................140
V-6   Byggverkskoder ...................................................................................................141
V-7   Elementkoder  ......................................................................................................182
V- 8   Typekoder .............................................................................................................186